„Zatrzymane w czasie” (fotografia reporterska) oraz rejestracja filmowa

Fotografia uwieczni najważniejsze chwile z rożnorodnych wydarzeń. Fotografię plenerową, reporterską i artystyczną można wykorzystać także do reklam, publikacji, etc.

*  *  *

Rejestracja filmowa
wykonywana nowoczesnym sprzętem oraz niezależnymi rejestratorami dźwięku gwarantuje najwyższą jakość nagrań filmowych i późniejszą profesjonalną obróbkę video.

Studio obróbki wideo Ultra HD 4K

Studio wykonuje montaż materiałów filmowych w standardach Full HDUltra HD 4K zapewniając najwyższą jakość i różnorodność materiałów końcowych dostosowanych formatem, rozmiarem i stopniem kompresji do urządzeń wyświetlających: smartfonów, iPad-ów, iPhone-ów, tabletów, komputerów, telewizorów, etc.

Pliki finalne mogą być umieszczane na: wielowarstwowych dyskach Blu-ray lub płytach DVD, dyskach przenośnych, pamięciach pen-drive, w internecie (jako pliki do pobrania), etc.

Studio nagrań i własna produkcja muzyczna

Studio nagrań muzycznych umożliwia profesjonalną rejestrację i realizację nagrań dźwiękowych (również w plenerze). Jest ono też integralną częścią każdej produkcji filmowej (w tym reklamowej), łączącej przecież nierozerwalnie: obraz i dźwięk.

*  *  *

Natomiast autorska twórczość muzyczna uniezależnia, pozwalając wpleść w montowany film efekty dźwiękowe, rytmy, motywy i melodie własnej produkcji.

Kontakt

APKN Pro Scientia sp. z o.o.
Kraków, Dywizjonu 303 nr 46

tel.: (12) 623 74 90
w godz. 9:00–15:00

*  *  *

Skład komputerowy

studio graficzne
przygotowuje pliki do internetu oraz opracowuje ulotki reklamowe, foldery, i książki będące doskonałym uzupełnieniem produkcji filmowej i muzycznej.