APKN Pro Scientia sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie
tel.: 12 623 74 90  (wewn. 5)
w godz. 9:00–15:00
* * *
Studio graficzne
przygotowuje pliki do internetu oraz opracowuje ulotki reklamowe, foldery, okładki będące doskonałym uzupełnieniem produkcji filmowej i muzycznej.