APKN Pro Scientia sp. z o.o.
Kraków, Dywizjonu 303 nr 46
tel.: (12) 623 74 90 wewn. 5
w godz. 9:00–15:00
* * *
Studio graficzne
przygotowuje pliki do internetu oraz opracowuje ulotki reklamowe, foldery, okładki będące doskonałym uzupełnieniem produkcji filmowej i muzycznej.