Ktoś (TT 1985)
   --
1g. Ja pragnę kogoś, kto
  dzieliłby ze mną czas
  na dobre i na złe,
  Miłość łączyłaby nas.

G.  Ja pragnę kogoś, kto
   rzeźbiłby duszę mą
   Boże dopomóż mi
   bym odnalazła go

2t. Ja pragnę kogoś, kto
  dzieliłby ze mną czas
  na dobre i na złe,
  Miłość łączyłaby nas.

   Ja pragnę kogoś, kto
   rzeźbiłby duszę mą
   przez długi życia czas,
   z serca wyrzucałby zło
  

Tak bardzo pragnę Jej
w tej mej godzinie złej,
gdy świat dobija mnie
i wszystko w gruzy wali się,
kiedy kolejne dni
wciąż nie przynoszą nic
prócz pustki,która wciąż dobija, nie daje żyć.

 

WRÓĆ
(do 30-lecie)