www.tatko.pl→Tagi ślubuję ci miłość wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci